Monthly Archives: June 2017

การกดเสาเข็มไมโครไพล์ ด้วยไฮดรอลิก

เทคโนโลยี การกดเสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) ด้วยไฮดรอลิก (Hidrolic)

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) คืออะไร?

เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile )  มีลักษณะเป็นเสาเข็มเหล็กแบบกลม ซึ่งตรงกลางเป็นรูกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีความยาวท่อนละ 1 เมตร   เสาเข็มไมโครไพล์  ( Micropile ) สามารถรองรับน้ำหนัก ได้ถึง 20 ตันต่อต้น โดยใช้วิธีการกดเสาเข็มด้วยเครื่องกดไฮดรอลิก  เราจะนำท่อแต่ละท่อมาต่อกัน ซึ่งแต่ละท่อจะมีตัวล็อคของตัวมันเอง ทำให้ท่อไม่มีการขยับเมื่อมีแรงกดจากไฮดรอลิก ด้วยลักษณะของเสาเข็มไมโครไพล์มีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะกด ไม่เกิดการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างและสิ่งรอบข้าง

เสาเข็มไมโครไพล์ (Micropile) แบบกดด้วยไฮดรอลิก

หลักการทำงาน คือ การใช้น้ำหนักของโครงสร้างส่วนต่อเติมเป็นน้ำหนักจริงของการกดเสาเข็มไมโครไพล์ด้วยไฮดรอลิก  โดยการทำงานจะทำการขุดหลุมข้างเสาเข็มเดิมที่มีขนาดความลึกเพียง 6 เมตร จนเจอฟุตติ้งหรือคาน ซึ่งหลุมจะมีขนาดเพียงกว้าง  1 เมตร ลึก 1 เมตรเท่านั้น จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องไฮโดรลิกในตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดเสาเข็มลงไปที่ละท่อน ท่อนละ 1 เมตร จนเสาเข็มถึงระดับชั้นดินแข็ง ได้ลึกสุดเกิน 20 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละหน้างานและทำการยึดปิดเสาเข็มไว้กับฐานโครงสร้าง ซึ่งเสาเข็มไมโครไพล์สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ทันที