Monthly Archives: September 2016

แก้อาการนอนกรนเบื้องต้นกับการปรับพฤติกรรม

4

แก้อาการนอนกรนได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมที่อาจเป็นสาเหตุ อย่างเช่น การปรับสุขอนามัยการนอน เช่นใช้เวลานอนพักผ่อนให้พอเพียง การเข้านอนและตื่นนอนอย่างตรงเวลาสม่ำเสมอ การงดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอน การหลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ และยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หรือคลายกล้ามเนื้อ งดเว้นดื่มชา กาแฟ และหยุดสูบบุหรี่ ในช่วงบ่าย ที่สำคัญในรายที่อ้วน หรือ น้ำหนักเกิน ต้องลดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตดังกล่าวแล้ว การจะแก้อาการนอนกรนได้ ควรพบแพทย์เพื่อแก้อาการนอนกรนจากปัจจัยเสี่ยงหรือโรคต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการนอนกรนได้ เช่น ถ้าท่านมีโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ต่อมทอลซิลอักเสบ เนื้องอกบริเวณทางเดินหายใจ โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ หรืออื่น ๆ ซึ่งควรรับการรักษาโรคเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้นหากเราเกิดอาการนอนกรนขึ้นไม่ควรจะรอช้าแต่ควรจะดูแลและหาวิธีแก้อาการนอนกรนเบื้องต้นก่อนจะไปพบแพทย์ย่อมได้ แต่หาแพทย์จะดีกว่านะคะ