Category Archives: ดร.ไก่

ความสำคัญของดวงชะตาและดร.ไก่

มีบทบาทสำคัญโดยผู้ปกครองดาวเคราะห์ในเหตุการณ์เฉพาะใดๆ เช่น การแต่งงาน การคลอดบุตร การเดินทาง การงาน ธุรกิจ การเลื่อนตำแหน่ง การฟื้นตัวของสุขภาพ ฯลฯ แท้จริงแล้วดาวเคราะห์เหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเรา มากถึงมาก ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้สาขาที่ยอดเยี่ยมของดร.ไก่คำตัดสิน ดาวเคราะห์ ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์สามารถศึกษาผ่านดวงชะตาได้

ดร.ไก่เดินทางของชาวพื้นเมืองในเวลาที่เกิด

เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่หนึ่งแห่งบนโลกใบนี้ ดวงชะตาคือการประกอบตำแหน่งพื้นฐานของดาวเคราะห์ในเวลาที่เกิดอย่างแม่นยำในรูปแบบไดอะแกรมที่เรียกว่าแผนภูมิดวงชะตา มีความแตกต่างพื้นฐานในการปฏิบัติในการหล่อแผนภูมิการเกิดตามคำตัดสินของอินเดีย, ตะวันตก, กรีกและจีน ฯลฯ เทคนิคทางดร.ไก่ที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้เพื่อประเมินดวงชะตาฟรีและทำให้นักโหราศาสตร์สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับประเด็นทางโหราศาสตร์

แผนภูมิการเกิดหรือดวงชะตาเป็นแผนภูมิที่สำคัญที่สุดในการทำนายทางดร.ไก่ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ของท้องฟ้าและดาวเคราะห์ในช่วงเวลาหนึ่งของการเกิดของบุคคล ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางสุริยุปราคา เพื่อระบุตำแหน่งของพวกเขาในเวลาที่เกิด หรือช่วงเวลาใด ๆ จำเป็นต้องมีจุดอ้างอิงเพื่อระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่สัมพันธ์กับโลก จุดอ้างอิงนี้คือจุดตัดระหว่างเส้นทางสุริยุปราคากับเส้นขอบฟ้าเส้นศูนย์สูตร

เมื่อมีการอ่านดร.ไก่สิ่งสำคัญคือ

ต้องตระหนักว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์ถูกวัดโดยสัมพันธ์กับทั้งราศีและดาวเคราะห์น้อย มีหลายวิธีในการสร้างแผนภูมิบ้านดร.ไก่แผนภูมิดวงชะตามีลักษณะเป็นวงกลม บางรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางรูปคล้ายการก่อตัวและอื่น ๆ ในรูปแบบเรขาคณิต แต่ทั้งหมดแสดงถึง 360 องศาของเส้นขอบฟ้าท้องฟ้า ดร.ไก่หรือแผนภูมินาตาลประกอบด้วยบ้านสิบสองหลัง บ้านดวงแต่ละหลังถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับเทพต่าง ๆ

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ การศึกษาการอ่านดร.ไก่ฟรีที่ครอบคลุมสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างนักโหราศาสตร์กับบุคคลที่ต้องการการตีความทางดร.ไก่ของแผนภูมิดวงชะตาของเขา/เธอจริงๆ บนพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างมืออาชีพในการดูดวงฟรีโดยการอ่านนักดร.ไก่ที่คล่องแคล่วและเชี่ยวชาญของเรา ศึกษาแผนภาพทางดาราศาสตร์และเข้าสู่การถอดรหัสขอบเขตของการทำนายทางจิตวิญญาณและผลกระทบของดาวเคราะห์ต่างๆ ที่บุกรุกชาวพื้นเมือง การอ่านจะทำบนพื้นฐานของการอ่านดวงชะตารายวันการอ่านดวงชะตารายสัปดาห์และอื่น ๆ ด้วย